Mag gewaarborgde hulp nu meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigen?

Rechtspraak-pgb-beheer

De uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), staat toe dat een gewaarborgde hulp een bureau is dat meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigt. De partij, een zorgkantoor, die de zaak heeft aangespannen is in het ongelijk gesteld door de Centrale Raad van Beroep. Het is niet voldoende aan te tonen dat […]

Extra PGB door de Coronacrisis

CORONAVIRUS )covid-19)

Voor het aanvragen van extra PGB ivm de Coronacrisis, een bericht van Per Saldo, zie link.    Hieronder zijn de benodigde formulieren voor u op een rijtje gezet:    • Jeugdwet/WMO: link; Mogelijk tijdens de coronacrisis    Bij een WLZ kan ook een extra budget aangevraagd worden, maar de reeds bestaande regels zijn niet veranderd. Neem bij […]

De belastingvrije zorgbonus van € 1.000,- voor uw zorgverlener.

De zorgbonus is op te vragen tussen 01-03-2021 tot 12-04-2021. Het is voor uw zorgverlener die betaald wordt vanuit het WMO, JW of WLZ in de vorm van PGB. Voor de ZVW is nog geen duidelijkheid. Hieronder worden de voorwaarden genoemd waaraan de zorgverlener moet voldoen: Zorgverlener mag niet een aanvraag voor zichzelf doen; Zorgverlener […]