Van Goor Administratie

Ruim 10 jaar ervaring en kennis op financieel gebied en PGB-beheer.

PGB-Beheer

Heeft u zorg nodig vanuit een PGB? Wenst u iemand die u bijstaat en ondersteuning biedt? Meld u aan voor PGB-Beheer.

Persoonsgebonden Budget

PGB is een geldbedrag waarmee u zorg kunt inkopen, zoals u het wilt. Dit betekend dat u zelf kiest wie u mag helpen. U hebt zelf de regie en neemt de zorg in eigen handen.

Indicatie

Voordat een PGB gegeven wordt, moet er gekeken worden wat u nodig hebt. Er zal een “indicatie” gesteld moeten worden. Dit doet het CIZ, maar ook de gemeente. Meestal gebeurd dit door een gesprek bij u thuis, een zogeheten: “Keukentafelgesprek”.

Wat doet een PGB-Beheerder?

Hieronder is een korte opsomming van wat een PGB-Beheerder onder andere doet:

• Opstarten en in kaart brengen van uw PGB situatie;

• Het coördineren van het PGB-verloop tussen Verstrekker, SVB (uitvoerder), Zorgverlener en U;

• Het bedenken en communiceren van oplossingen voor diverse PGB-kwesties. veel overleg is hierin de sleutel. Elke budgethouder leeft in eigen omstandigheden en elke PGB-Verstrekker heeft eigen regels, ook moet het passen in het systeem waarmee de SVB werkt;

• Bezwaarschriften, facturen/urenbriefjes en zorgovereenkomsten indienen;

• De geldstromen/afspraken blijven controleren. Afwijkingen signaleren, communiceren en corrigeren;

• Acties bijhouden voor de aan te leveren gegevens, deze controleren, in overleg corrigeren en indienen bij de juiste instantie;

• Contact onderhouden tussen budgethouder, mentor, gewaarborgde hulp, zorgverlener, PGB-verstrekker en SVB;

• Verhuizingen en andere wijzigingen indienen en indien gewenst hierin adviseren;

• Zo nodig op locatie gesprekken voeren.

Waarom kiezen voor PGB?

Met een PGB kunt u zelf de hulp en begeleiding regelen, deze werkt dan in opdracht van u. Dit heeft veel voordelen.

Ook al bent u afhankelijk van de zorgverlening toch kunt u:

1. Zelf uw leven vormgeven;

2. U blijft baas in eigen huis;

3. U kunt zorg inkopen met wie u een klik hebt;

4. U kunt zorg inkopen die “gecontracteerde” zorginstanties niet geven;

5. U bent niet afhankelijk van een zorgverlener op een lijst;

6. U kunt zorg regelen op tijden, die u wenst.

Een PGB moet wel goed beheerd worden, u blijft hiervoor zelf verantwoordelijk.

Het kan zijn dat u dit liever uitbesteedt, het beheren van een PGB neemt veel tijd in beslag. En het is een grote verantwoordelijkheid.

Van Goor Administratie kan u hiermee helpen!

U blijft uw eigen regie houden en u hebt geen omkijken naar de administratie.

Zoals Per Saldo (belangenvereninging) ook vermeldt: “Wanneer u besluit te kiezen voor een pgb, dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u uw zorg wilt ontvangen.”

Welke zorg kan ingekocht worden met PGB?

Er zijn veel vormen van zorg die ingekocht kunnen worden, hieronder staan de meest voorkomende:

• Opvang voor buitenshuis, voor een weekend of in een vakantie;

• Verpleging, bijvoorbeeld hulp bij medicijnen of wondverzorging;

• Dagbesteding, activerende begeleiding;

• Ondersteunende begeleiding, voor thuis, maar ook buiten de deur;

• Persoonlijke verzorging, hulp bij alledaagse handelingen;

• ZZP, Zorg Zwaarte Pakketten. Beschermd wonen. Er wordt in meerdere vormen zorg geleverd, maar altijd met verblijf.

Wilt u weten bij welke PGB-Verstrekker u moet zijn? Klik op de link.

Welke zorg kan niet ingekocht worden met een PGB?

Met een PGB kan veel, ook als het binnen de regels past. Maar het moet wel passen in het toegekende PGB-Budget.

Hieronder staan een paar voorbeelden wat niet mogelijk is met een PGB:

• Een behandeling vanuit de GGZ;

• Een geneeskundige behandeling;

• Verblijf in een instelling zonder een ZZP;

• Een therapeutische behandeling;

• Begeleiding bij het participeren in de maatschappij;

Nu makkelijk vindbaar

Het Zorgkantoor of de gemeente kan vragen om een “Gewaarborgde Hulp” in te schakelen.

Het is vaak lastig om een geschikte gewaarborgde hulp te vinden, want er zitten behoorlijke verantwoordelijkheden aan vast.

Uiteindelijk zal de PGB-Budgethouder verantwoordelijk kunnen blijven voor de verrichte werkzaamheden/schade van een gewaarborgde hulp.

Van Goor Administratie neemt de administratieve verantwoording op zich.

Voor alle administratieve handelingen omtrent PGB hebt u geen omkijken en staan wij garant.

Nu is het vinden van een Gewaarborgde Hulp een stuk makkelijker.

De gewaarborgde hulp heeft nu nog een paar taken:

1. Is aanwezig bij een huisbezoek;

2. Controleert of de juiste zorg wordt geleverd.

Een gewaarborgde hulp zal verder wel aan voorwaarden moeten voldoen, zie hiervoor de link.

Zorg in Natura

U kunt ook kiezen om zorg in te kopen via Zorg in Natura (ZIN). Dit betekend dat de gemeente/het Zorgkantoor zelf de administratie verzorgt. Hier wordt vaak op “aangedrongen” want dan heeft de verstrekker zelf meer controle. Maar dit betekent niet dat het zonder strubbelingen zal verlopen.

Bij een Zorg in Natura bent u afhankelijk van:

1. Het Zorgkantoor of de Gemeente;

2. Welke hulpverleners beschikbaar zijn op de lijst met “gecontracteerde” zorgverleners;

3. De vorm waarop u de zorg mag ontvangen;

4. De mate waarop u hulp mag ontvangen.

U kunt ook kiezen om een deel van de zorg zelf in te kopen door PGB en een ander deel van de zorg in Natura te ontvangen.

Referenties

Lees ook het getuigenschrift van Stichting Omega Beheer hier. 

John Doe
John Doe
Read More
In Jerry hebben we een betrokken penningmeester gevonden voor het Autismecafé Hoogeveen.
Fatma Toprak
Fatma Toprak
Read More
Een zorgzame hulpverlener. Doet zijn zaken op uitstekende wijze en natuurlijk ook een goede communicatie en samenwerking.
Nico Jager
Nico Jager
Read More
Doet wat hij moet doen en reageert snel.
Willemijn
Willemijn
Read More
Ik ben een tevreden klant, omdat als ik vragen heb hij op tijd deze beantwoord. Hij is prettig in de omgang en hij houdt lopende zaken goed in de gaten. Ik kan hem wel aanbevelen.
Previous
Next

Aanmeldformulier