De belastingvrije zorgbonus van € 1.000,- voor uw zorgverlener.

De zorgbonus is op te vragen tussen 01-03-2021 tot 12-04-2021. Het is voor uw zorgverlener die betaald wordt vanuit het WMO, JW of WLZ in de vorm van PGB. Voor de ZVW is nog geen duidelijkheid.

Hieronder worden de voorwaarden genoemd waaraan de zorgverlener moet voldoen:

  • Zorgverlener mag niet een aanvraag voor zichzelf doen;
  • Zorgverlener mag 1x de zorgbonus ontvangen, ook al verleend hij/zij zorg bij meerdere cliënten;
  • Er moet een uitzonderlijke prestatie* geleverd zijn tijdens de 1e Coronacrisis; (01-03-2020 – 01-09-2020)
  • Zorgverlener is niet een partner/familielid;
  • Zorgovereenkomst moet zijn: Arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van opdracht. Niet via Instelling.
  • Zorgverlener moet toestemming geven voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens;

*Wat wordt verstaan onder een uitzonderlijke prestatie?

Over het algemeen betekend dit dat er toch zorg is verleend terwijl de cliënt besmet is geweest/vermoeden van het Coronavirus. Ook heeft de zorgverlener zich ingezet tegen het Coronavirus.

Hieronder enkele voorbeelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  1. Uw zorgverlener heeft geen vakantie kunnen opnemen tijdens de eerste coronagolf;
  2. Uw zorgverlener heeft meer uren gewerkt, met als oorzaak de Coronacrisis en kan dit aantonen;

Hierbij een link voor: