Mag gewaarborgde hulp nu meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigen?

De uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), staat toe dat een gewaarborgde hulp een bureau is dat meer dan 3 budgethouders vertegenwoordigt. De partij, een zorgkantoor, die de zaak heeft aangespannen is in het ongelijk gesteld door de Centrale Raad van Beroep. Het is niet voldoende aan te tonen dat de gewaarborgde hulp onvoldoende kennis van zaken zou hebben van het pgb in de Wet langdurige zorg volgens de CRvB.

In deze zaak heeft de budgethouder een pgb aangevraagd in de Wet langdurige zorg. Het pgb zorgkantoor heeft het de pgb aanvraag geweigerd met als standpunt dat de beoogde gewaarborgde hulp onvoldoende kennis heeft van een pgb-Wlz. Daarnaast heeft dit zorgkantoor als regel dat iemand voor maximaal drie budgethouders de gewaarborgde hulp mag zijn.

Eerst de uitspraak van de voorzieningenrechter over de pgb aanvraag

In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter het beroep van de pgb aanvrager (budgethouder) ongegrond verklaard. De opvatting van het zorgkantoor dat de gewaarborgde hulp onvoldoende op de hoogte is van Wlz-zorg is daarmee gevolgd. Tevens steunde de rechter het uitgangspunt om een maximum van drie budgethouders per gewaarborgde hulp te stellen. Volgens de rechter kun je er op deze manier voorzorgen dat de gewaarborgde hulp, de budgethouder op een adequate manier kan bijstaan. Echter de budgethouder heeft zich niet bij deze uitspraak neergelegd en neem de volgende stap in het juridisch proces over deze pgb aanvraag.

Wat zegt de CRvB over deze pgb aanvraag?

De zaak komt voor het hoogste rechtsorgaan, de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Deze rechter is het eens met de pgb-aanvrager (de budgethouder). De Raad stelt dat het zorgkantoor niet voldoende heeft kunnen motiveren of verklaren hoe ze werkelijk tot het inhoudelijke standpunt van deze gedragslijn is gekomen: ‘Een regel die, naar ter zitting is gebleken, bovendien niet geldt voor professionals, zoals bewindvoerders en curatoren.’ Het zorgkantoor mocht op grond daarvan dus de pgb aanvraag en gewaarborgde hulp niet weigeren op grond van het feit dat hij al de gewaarborgde hulp was van (meer dan) drie andere budgethouders. Tevens is de CRvB van mening dat het zorgkantoor niet heeft aangetoond dat de beoogde gewaarborgde hulp onvoldoende kennis heeft van een pgb-Wlz.

Ons standpunt

Wij zijn nu niet direct tegenstander of voorstander van limitering van het aantal budgethouders per gewaarborgde hulp. Het is niet direct in belang van budgethouders om hieraan strikte regels te stellen. Bij Van Goor Administratie staat maatwerk voorop als het gaat om pgb-beheer. Er moet een goede pgb-hulp worden aangeboden waarbij kwaliteit, kennis maar ook een flexibele omgang per pgb-situatie mogelijk moet kunnen zijn.

Een goede relatie met de budgethouder is belangrijk voor een goede gewaarborgde hulp. Goede gewaarborgde hulp moet intenties en behoeften van de budgethouder goed kunnen converteren in wat aan zorg nodig is. Het aanbod van gewaarborgde hulp is niet altijd even makkelijk te beoordelen op deze criteria.

Met ruim 10 jaar ervaring en kennis op gebied van pgb-beheer is Van Goor Administratie gedreven op kwaliteit.

De volledige uitspraak is te lezen op Rechtspraak.