Corona

Speciaal nieuws omtrent COVID-19 met betrekking op PGB-Beheer en financiën.

De belastingvrije zorgbonus van € 1.000,- voor uw zorgverlener.

De zorgbonus is op te vragen tussen 01-03-2021 tot 12-04-2021. Het is voor uw zorgverlener die betaald wordt vanuit het WMO, JW of WLZ in de vorm van PGB. Voor de ZVW is nog geen duidelijkheid.

Hieronder worden de voorwaarden genoemd waaraan de zorgverlener moet voldoen:

  • Zorgverlener mag niet een aanvraag voor zichzelf doen;
  • Zorgverlener mag 1x de zorgbonus ontvangen, ook al verleend hij/zij zorg bij meerdere cliënten;
  • Er moet een uitzonderlijke prestatie* geleverd zijn tijdens de 1e Coronacrisis; (01-03-2020 – 01-09-2020)
  • Zorgverlener is niet een partner/familielid;
  • Zorgovereenkomst moet zijn: Arbeidsovereenkomst of Overeenkomst van opdracht. Niet via Instelling.
  • Zorgverlener moet toestemming geven voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens;

*Wat wordt verstaan onder een uitzonderlijke prestatie?

Over het algemeen betekend dit dat er toch zorg is verleend terwijl de cliënt besmet is geweest/vermoeden van het Coronavirus. Ook heeft de zorgverlener zich ingezet tegen het Coronavirus.

Hieronder enkele voorbeelden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  1. Uw zorgverlener heeft geen vakantie kunnen opnemen tijdens de eerste coronagolf;
  2. Uw zorgverlener heeft meer uren gewerkt, met als oorzaak de Coronacrisis en kan dit aantonen;

Hierbij een link voor:

Corona

Voor het aanvragen van extra PGB ivm de Coronacrisis, een bericht van Per Saldo, zie link
 
Hieronder zijn de benodigde formulieren voor u op een rijtje gezet: 
 
• Jeugdwet/WMO: link; Mogelijk tijdens de coronacrisis 
 
Bij een WLZ kan ook een extra budget aangevraagd worden, maar de reeds bestaande regels zijn niet veranderd.
Neem bij vragen altijd eerst contact op met het Zorgkantoor: 
 
• Zorgkantoor Zilveren Kruis: link
• Zorgkantoor CZ: link;
• Zorgkantoor Menzis: link
• Zorgkantoor Zorg en Zekerheid: link
• Zorgkantoor De Friesland: link
• Zorgkantoor VGZ: link;
• Zorgkantoor Midden IJssel: link; (Salland) 
• Zorgkantoor DSW: link;
 
PGB via ZVW? Dan kun je een herindicatie bij de wijkverpleegkundige aanvragen. Check de link voor meer informatie. 
 
Budgethouder en Zorgaanbieder moeten de uren bijhouden van de betaalde niet geleverde zorg. Op de factuur moet ook duidelijk vermeld worden dat het om niet geleverde zorg gaat. Het Zorgkantoor of de gemeente kan dit opvragen